اولین همایش

اولین همایش اقلیم ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی با شرکت بيش از ۶۰۰ نفر از مسئولين، متخصصين و کارشناسان بخش ساختمان و معماري نقاط مختلف کشور با محورهاي مرتبط، در تاریخ ۲۲ آبان ماه سال ۱۳۹۰ در سالن کنفرانس برق منطقه اي اصفهان برگزار گرديد.

همایش اول

با توجه به کوتاه بودن بازه ارسال مقالات ۱۶۵ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد که از آن میان ۵۵ مقاله در سه پانل تخصصی بصورت شفاهی و پوسترارائه گشت. در کنار این همایش کارگاه های تخصصی مرتبط برای علاقمندان ارائه شد و نمایشگاهی از دستاوردها در حوزه فناوری های نوین برگزار شد.

در انتها جهت هرچه بهتر اجرايي شدن الزامات بهینه سازی مقرر گرديد نسبت به امضاء تفاهم نامه اي بين ارگانهاي مرتبط در بخش انرژي و ساختمان استان  اقدام گردد که این تفاهم نامه به امضا ۱۰ ارگان استان اصفهان رسید.