حضور دکتر محمد شکرچی زادهرئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در همایش ملی ساختمان پایدار و انرژی
حضور دکتر قدرت الله نوروزی شهردار محترم اصفهان در همایش ملی ساختمان پایدار و انرژی
حضور دکتر جمالی نژادمعاون محترم وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری و دهیاری های کشور

درباره همایش

تغییر اقلیم، افزایش روز افزون گازهای گلخانه ای، هوای آلوده و بیماری های ناشی از آن، مصرف بی رویه منابع تجدیدناپذیر، از بین رفتن گونه های گیاهی و جانوری و بسیاری عناوین دیگر که هر روزه با آنها دست به گریبانیم. اما راه برون رفت از این شرایط بحرانی چیست!

سالهاست که موضوع  پایداری در زمینه های مختلف به عنوان راهکار اساسی مطرح شده است. عنوانی که دیگر نه به صورت یک انتخاب که به عنوان یک ضرورت حیاتی مطرح است. نظر به اینکه بخش عمده مصرف انرژی در کشور در بخش ساختمان است؛ دستیابی به ساختمان پایدار میتواند به عنوان یکی از گام های اساسی به سوی توسعه پایدار باشد. سازمان نظام مهندسی به عنوان متولی کنترل ساخت و سازهای کشور با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان در نظر دارد نسبت به برگزاری همایش ملی ساختمان پایدار و انرژی اقدام نماید. در این راستا با دعوت از متخصصان این حوزه در هر دو بخش صنعت و دانشگاه سعی بر ایجاد هم افزایی در راستای نزدیک شدن به ساخت و ساز پایدار و اقلیم محور دارد.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان